Miscel·lània

Al llarg de la meva carrera he creat, dirigit, presentat i col·laborat amb nombroses Companyies, Entitats, Ajuntaments, Grups de música en d’altres circuits culturals, amateurs, populars. Aquests són alguns dels projectes més destacables, on m’han fet sentir com un més, i la relació encara perdura.